ତାଜା ଖବର

ଚଳିତ ମାସରେ ୮ ଟି ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ କବି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ

ମାଲକାନଗିରି : ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ର ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ସେଠି ପଙ୍କରୁ ପଙ୍କଜ ଜନ୍ମଦେଲା ଭଳି ଅହରହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିନ୍ଧାଣି କବି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ସୁପରିଚିତ କବି।ସବୁ…

ଅପରାଧ

Advertisement

ତାଜା ଖବର

ଚଳିତ ମାସରେ ୮ ଟି ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ କବି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ

ମାଲକାନଗିରି : ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ର ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ସେଠି ପଙ୍କରୁ ପଙ୍କଜ ଜନ୍ମଦେଲା ଭଳି ଅହରହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିନ୍ଧାଣି କବି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ସୁପରିଚିତ କବି।ସବୁ…

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ଚଳିତ ମାସରେ ୮ ଟି ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ କବି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ

ମାଲକାନଗିରି : ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ର ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ସେଠି ପଙ୍କରୁ ପଙ୍କଜ ଜନ୍ମଦେଲା ଭଳି ଅହରହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିନ୍ଧାଣି କବି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ସୁପରିଚିତ କବି।ସବୁ…

ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ରେ ୭ ଜଣ ଏ 1 ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇ ସଫଳ ଗ୍ରେଡ଼ କରିଛନ୍ତି

ଚଳିତ ଦଶମ ଶେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ରେ ବଡ଼ଚଣା ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନ ରେ ୭ ଜଣ ପରୀ କ୍ଷା ଥି ଏ 1 ଗ୍ରେଡ଼ରେ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି. ବଡ଼ଚଣା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଦର୍ଶନୀ ପଣ୍ଡା.545 ନମ୍ବର ଛ ମୌଜା…

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ

ଚଳିତ ମାସରେ ୮ ଟି ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ କବି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ

ମାଲକାନଗିରି : ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ର ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ସେଠି ପଙ୍କରୁ ପଙ୍କଜ ଜନ୍ମଦେଲା ଭଳି ଅହରହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିନ୍ଧାଣି କବି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ସୁପରିଚିତ କବି।ସବୁ…